BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Số nạn nhân bị bạo lực gia đình tố cáo với các cơ quan có thẩm quyền
An Giang
--Số nạn nhân bị bạo lực gia đình tố cáo với các cơ quan có thẩm quyền
Bạc Liêu
--Số nạn nhân bị bạo lực gia đình tố cáo với các cơ quan có thẩm quyền
Bến Tre
--Số nạn nhân bị bạo lực gia đình tố cáo với các cơ quan có thẩm quyền
Cà Mau
--Số nạn nhân bị bạo lực gia đình tố cáo với các cơ quan có thẩm quyền
Cần Thơ
--Số nạn nhân bị bạo lực gia đình tố cáo với các cơ quan có thẩm quyền
Đồng Tháp
--Số nạn nhân bị bạo lực gia đình tố cáo với các cơ quan có thẩm quyền
Hậu Giang
--Số nạn nhân bị bạo lực gia đình tố cáo với các cơ quan có thẩm quyền
Kiên Giang
--Số nạn nhân bị bạo lực gia đình tố cáo với các cơ quan có thẩm quyền
Long An
--Số nạn nhân bị bạo lực gia đình tố cáo với các cơ quan có thẩm quyền
Sóc Trăng
--Số nạn nhân bị bạo lực gia đình tố cáo với các cơ quan có thẩm quyền
Tiền Giang
--Số nạn nhân bị bạo lực gia đình tố cáo với các cơ quan có thẩm quyền
Trà Vinh
--Số nạn nhân bị bạo lực gia đình tố cáo với các cơ quan có thẩm quyền
Vĩnh Long
--Số nạn nhân bị bạo lực gia đình tố cáo với các cơ quan có thẩm quyền