BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Số người bị thương do tai nạn giao thông (Người)
An Giang
--Số người bị thương do tai nạn giao thông (Người) 52 48 29 74 61 90 59 58 44 32
Bạc Liêu
--Số người bị thương do tai nạn giao thông (Người) 212 548 282 112 82 30 57 43 31 27
Bến Tre
--Số người bị thương do tai nạn giao thông (Người) 78 62 50 59 71 70 192 152 120 100
Cà Mau
--Số người bị thương do tai nạn giao thông (Người) 71 65 70 65 87 120 108 186 125
Cần Thơ
--Số người bị thương do tai nạn giao thông (Người) 52 52 32 35 47 37 27
Đồng Tháp
--Số người bị thương do tai nạn giao thông (Người) 69 129 61 46 41 56 55 37
Hậu Giang
--Số người bị thương do tai nạn giao thông (Người) 57 52 46 61 54 35
Kiên Giang
--Số người bị thương do tai nạn giao thông (Người) 142 107 75 84 104 145 122 146 142 102
Long An
--Số người bị thương do tai nạn giao thông (Người) 2656 1995 730 625 453 354 275 210 161
Sóc Trăng
--Số người bị thương do tai nạn giao thông (Người) 153 202 108 644 398 273 238 209 198 137
Tiền Giang
--Số người bị thương do tai nạn giao thông (Người) 113 157 621 506 389 306 299 247 192 182
Trà Vinh
--Số người bị thương do tai nạn giao thông (Người) 80 257 213 253 158 190 137 105 70 50
Vĩnh Long
--Số người bị thương do tai nạn giao thông (Người) 53 76 78 123 119 483 352 249 204 151