BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Số người chết do tai nạn giao thông (người)
An Giang
--Số người chết do tai nạn giao thông (người) 141 126 108 83 86 110 98 90 87 69
Bạc Liêu
--Số người chết do tai nạn giao thông (người) 69 81 78 57 56 53 37 31 29 20
Bến Tre
--Số người chết do tai nạn giao thông (người) 141 131 119 145 209 201 193 197 196 140
Cà Mau
--Số người chết do tai nạn giao thông (người) 40 32 24 18 25 44 33 29 21
Cần Thơ
--Số người chết do tai nạn giao thông (người) 125 81 80 81 101 110 105
Đồng Tháp
--Số người chết do tai nạn giao thông (người) 202 202 143 149 132 128 148 126
Hậu Giang
--Số người chết do tai nạn giao thông (người) 57 53 54 71 91 76
Kiên Giang
--Số người chết do tai nạn giao thông (người) 163 151 105 100 133 143 137 105 131 89
Long An
--Số người chết do tai nạn giao thông (người) 267 335 235 232 222 184 149 134 111
Sóc Trăng
--Số người chết do tai nạn giao thông (người) 176 183 150 128 113 106 99 106 112 99
Tiền Giang
--Số người chết do tai nạn giao thông (người) 263 303 246 243 233 204 251 274 227 220
Trà Vinh
--Số người chết do tai nạn giao thông (người) 88 101 79 80 72 107 80 69 68 53
Vĩnh Long
--Số người chết do tai nạn giao thông (người) 110 128 142 109 148 147 143 139 129 121