BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Số vụ tai nạn giao thông (Vụ)
An Giang
--Số vụ tai nạn giao thông (Vụ) 136 125 93 111 107 115 106 97 85 71
Bạc Liêu
--Số vụ tai nạn giao thông (Vụ) 127 432 229 134 99 60 59 53 43 35
Bến Tre
--Số vụ tai nạn giao thông (Vụ) 138 127 109 142 195 194 290 273 253 208
Cà Mau
--Số vụ tai nạn giao thông (Vụ) 70 61 56 54 64 89 81 134 107
Cần Thơ
--Số vụ tai nạn giao thông (Vụ) 114 78 77 78 95 104 101
Đồng Tháp
--Số vụ tai nạn giao thông (Vụ) 201 202 135 144 124 128 147 120
Hậu Giang
--Số vụ tai nạn giao thông (Vụ) 93 83 82 117 111 94
Kiên Giang
--Số vụ tai nạn giao thông (Vụ) 169 169 128 125 160 187 186 210 215 151
Long An
--Số vụ tai nạn giao thông (Vụ) 1764 1393 609 498 411 355 310 250 189
Sóc Trăng
--Số vụ tai nạn giao thông (Vụ) 186 209 140 435 287 226 202 183 189 145
Tiền Giang
--Số vụ tai nạn giao thông (Vụ) 253 287 558 525 431 392 432 420 335 332
Trà Vinh
--Số vụ tai nạn giao thông (Vụ) 87 203 163 192 138 157 130 109 89 73
Vĩnh Long
--Số vụ tai nạn giao thông (Vụ) 103 119 131 149 179 425 327 282 240 202