BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ thiếu việc làm (%) 5.57 4.79 4.57 5.2 4.2 3.05 3.05 3.33 2.81 2.35
An Giang
--Tỷ lệ thiếu việc làm (%) 2.54 2.54 3.12 3.75 1.98 1.52 2.31 2.61
Bạc Liêu
--Tỷ lệ thiếu việc làm (%) 1.23 0.82 0.67 0.62 0.66
Bến Tre
--Tỷ lệ thiếu việc làm (%) 3.15 2.83 1.89 2.93 3.54 3.31 2.61
Cà Mau
--Tỷ lệ thiếu việc làm (%) 3.42 5.44 5.68 4.17
Cần Thơ
--Tỷ lệ thiếu việc làm (%) 3.5 3.4 2.8 1.8 3.8 2.8
Đồng Tháp
--Tỷ lệ thiếu việc làm (%) 2.29
Hậu Giang
--Tỷ lệ thiếu việc làm (%)
Kiên Giang
--Tỷ lệ thiếu việc làm (%) 5.91 2.49 2.18 2.84 2.87 2.69
Long An
--Tỷ lệ thiếu việc làm (%) 2.84 3.53 3.1 1.38 1.56 2.92 1.54
Sóc Trăng
--Tỷ lệ thiếu việc làm (%)
Tiền Giang
--Tỷ lệ thiếu việc làm (%)
Trà Vinh
--Tỷ lệ thiếu việc làm (%) 4.72 3.69 2.62 2.89 1.3 1.91
Vĩnh Long
--Tỷ lệ thiếu việc làm (%) 7.59 7.19 6.5 10.08 12.5 7.12 7.39 7.05 7.01