BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Doanh thu du lịch lữ hành (tỷ đồng)
----Theo giá hiện hành
An Giang
--Doanh thu du lịch lữ hành (tỷ đồng) 37.9 335.1 27.3 35.6 19.8 26.3 35.5 37.6 42.8 45.5
----Theo giá hiện hành
Bạc Liêu
--Doanh thu du lịch lữ hành (tỷ đồng) 3.61 3 3.4 4.4 5
----Theo giá hiện hành
Bến Tre
--Doanh thu du lịch lữ hành (tỷ đồng) 22.8 35.1 42.3 46.6 50.5 57.4 60.9 65 73.9
----Theo giá hiện hành
Cà Mau
--Doanh thu du lịch lữ hành (tỷ đồng) 8.4 89.14 10.6 11.3 12 13.7 15.8 16.8 17.7 18.9
----Theo giá hiện hành
Cần Thơ
--Doanh thu du lịch lữ hành (tỷ đồng) 102.6 1850.66 174.1 160.8 150.2 131.3 153.6 168.5 189 207.5
----Theo giá hiện hành
Đồng Tháp
--Doanh thu du lịch lữ hành (tỷ đồng) 10.1 292.15 13.5 17 20.6 27.6 33.1 36.2 39.7 45.1
----Theo giá hiện hành
Hậu Giang
--Doanh thu du lịch lữ hành (tỷ đồng) 4 2.6 1.6 1.2 1.2 0 0
----Theo giá hiện hành
Kiên Giang
--Doanh thu du lịch lữ hành (tỷ đồng) 27.2 32.8 79.4 95.5 137.7 239.6 287.5 316.5 351.7
----Theo giá hiện hành
Long An
--Doanh thu du lịch lữ hành (tỷ đồng) 5.4 86.3 9.9 12 14 14 33.4 35.5 38.1 40.1
----Theo giá hiện hành
Sóc Trăng
--Doanh thu du lịch lữ hành (tỷ đồng) 1.3 3.61 1.3 0.5 0.7 0.8 8.2 9.1 10.2 11.4
----Theo giá hiện hành
Tiền Giang
--Doanh thu du lịch lữ hành (tỷ đồng) 28.6 439.69 49.8 48.1 54.4 61.4 98.4 107.5 115.1 125.7
----Theo giá hiện hành
Trà Vinh
--Doanh thu du lịch lữ hành (tỷ đồng) 5.5 59.6 8.6 6.1 8.8 18.4 21.6 22.6 23.9 25.6
----Theo giá hiện hành
Vĩnh Long
--Doanh thu du lịch lữ hành (tỷ đồng) 15 134.32 18.3 19.9 28.8 29.1 36.7 38 40.3 42.8
----Theo giá hiện hành