BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ dân số được phủ sóng di động
An Giang
--Tỷ lệ dân số được phủ sóng di động
Bạc Liêu
--Tỷ lệ dân số được phủ sóng di động 68.92 69.43 70.17 70.62 75.29
Bến Tre
--Tỷ lệ dân số được phủ sóng di động
Cà Mau
--Tỷ lệ dân số được phủ sóng di động
Cần Thơ
--Tỷ lệ dân số được phủ sóng di động
Đồng Tháp
--Tỷ lệ dân số được phủ sóng di động
Hậu Giang
--Tỷ lệ dân số được phủ sóng di động
Kiên Giang
--Tỷ lệ dân số được phủ sóng di động
Long An
--Tỷ lệ dân số được phủ sóng di động
Sóc Trăng
--Tỷ lệ dân số được phủ sóng di động
Tiền Giang
--Tỷ lệ dân số được phủ sóng di động
Trà Vinh
--Tỷ lệ dân số được phủ sóng di động
Vĩnh Long
--Tỷ lệ dân số được phủ sóng di động