BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ hộ dùng điện sinh hoạt (%) 96.6 97.8 99.1 99.6 99.5
An Giang
--Tỷ lệ hộ dùng điện sinh hoạt (%) 93.2 96.1 98.2 99.31 99.5
Bạc Liêu
--Tỷ lệ hộ dùng điện sinh hoạt (%) 97.7 99.7 99.8 100
Bến Tre
--Tỷ lệ hộ dùng điện sinh hoạt (%) 97.7 98.91 99.8 99.6
Cà Mau
--Tỷ lệ hộ dùng điện sinh hoạt (%) 97.8 99 99.7 99.7
Cần Thơ
--Tỷ lệ hộ dùng điện sinh hoạt (%) 99.7 99.7 99.6 99.7
Đồng Tháp
--Tỷ lệ hộ dùng điện sinh hoạt (%) 98.9 99.1 99.4 99.8
Hậu Giang
--Tỷ lệ hộ dùng điện sinh hoạt (%) 98.6 98.9 99.8 99.1
Kiên Giang
--Tỷ lệ hộ dùng điện sinh hoạt (%) 90 92.5 96.85 97.29 98 99.55
Long An
--Tỷ lệ hộ dùng điện sinh hoạt (%) 99.24 99.31 99.63 99.68 99.2
Sóc Trăng
--Tỷ lệ hộ dùng điện sinh hoạt (%) 94.1 96.2 98.3 99.3
Tiền Giang
--Tỷ lệ hộ dùng điện sinh hoạt (%) 99.9 99.9 99.9 100
Trà Vinh
--Tỷ lệ hộ dùng điện sinh hoạt (%) 93.5 91.5 95.3 97.5 99.3
Vĩnh Long
--Tỷ lệ hộ dùng điện sinh hoạt (%) 98.7 99.2 99.4 99.57