BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Số lượng các vụ khai thác hải sản bất hợp pháp
An Giang
--Số lượng các vụ khai thác hải sản bất hợp pháp
Bạc Liêu
--Số lượng các vụ khai thác hải sản bất hợp pháp
Bến Tre
--Số lượng các vụ khai thác hải sản bất hợp pháp
Cà Mau
--Số lượng các vụ khai thác hải sản bất hợp pháp
Cần Thơ
--Số lượng các vụ khai thác hải sản bất hợp pháp
Đồng Tháp
--Số lượng các vụ khai thác hải sản bất hợp pháp
Hậu Giang
--Số lượng các vụ khai thác hải sản bất hợp pháp
Kiên Giang
--Số lượng các vụ khai thác hải sản bất hợp pháp
Long An
--Số lượng các vụ khai thác hải sản bất hợp pháp
Sóc Trăng
--Số lượng các vụ khai thác hải sản bất hợp pháp
Tiền Giang
--Số lượng các vụ khai thác hải sản bất hợp pháp
Trà Vinh
--Số lượng các vụ khai thác hải sản bất hợp pháp
Vĩnh Long
--Số lượng các vụ khai thác hải sản bất hợp pháp