BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Số người bị thương do thiên tai trên một trăm nghìn dân
----Số người bị thương do thiên tai (người)
An Giang
--Số người bị thương do thiên tai trên một trăm nghìn dân 12 1 2
----Số người bị thương do thiên tai (người)
Bạc Liêu
--Số người bị thương do thiên tai trên một trăm nghìn dân 34
----Số người bị thương do thiên tai (người)
Bến Tre
--Số người bị thương do thiên tai trên một trăm nghìn dân 2 1
----Số người bị thương do thiên tai (người)
Cà Mau
--Số người bị thương do thiên tai trên một trăm nghìn dân 4
----Số người bị thương do thiên tai (người)
Cần Thơ
--Số người bị thương do thiên tai trên một trăm nghìn dân 7 4 2
----Số người bị thương do thiên tai (người)
Đồng Tháp
--Số người bị thương do thiên tai trên một trăm nghìn dân 5 5
----Số người bị thương do thiên tai (người)
Hậu Giang
--Số người bị thương do thiên tai trên một trăm nghìn dân
----Số người bị thương do thiên tai (người)
Kiên Giang
--Số người bị thương do thiên tai trên một trăm nghìn dân 18 39 4 4 1
----Số người bị thương do thiên tai (người)
Long An
--Số người bị thương do thiên tai trên một trăm nghìn dân 1 2
----Số người bị thương do thiên tai (người)
Sóc Trăng
--Số người bị thương do thiên tai trên một trăm nghìn dân 1 1 5
----Số người bị thương do thiên tai (người)
Tiền Giang
--Số người bị thương do thiên tai trên một trăm nghìn dân 5
----Số người bị thương do thiên tai (người)
Trà Vinh
--Số người bị thương do thiên tai trên một trăm nghìn dân
----Số người bị thương do thiên tai (người)
Vĩnh Long
--Số người bị thương do thiên tai trên một trăm nghìn dân 11 4 3
----Số người bị thương do thiên tai (người)