BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Số người chết, mất tích do thiên tai trên một trăm nghìn dân
----Số người chết, mất tích do thiên tai (người)
An Giang
--Số người chết, mất tích do thiên tai trên một trăm nghìn dân 5 7 3
----Số người chết, mất tích do thiên tai (người)
Bạc Liêu
--Số người chết, mất tích do thiên tai trên một trăm nghìn dân 1 1 1
----Số người chết, mất tích do thiên tai (người)
Bến Tre
--Số người chết, mất tích do thiên tai trên một trăm nghìn dân 1 3 2
----Số người chết, mất tích do thiên tai (người)
Cà Mau
--Số người chết, mất tích do thiên tai trên một trăm nghìn dân
----Số người chết, mất tích do thiên tai (người)
Cần Thơ
--Số người chết, mất tích do thiên tai trên một trăm nghìn dân 7 2 9 9 1
----Số người chết, mất tích do thiên tai (người)
Đồng Tháp
--Số người chết, mất tích do thiên tai trên một trăm nghìn dân
----Số người chết, mất tích do thiên tai (người)
Hậu Giang
--Số người chết, mất tích do thiên tai trên một trăm nghìn dân 3 4 1 1
----Số người chết, mất tích do thiên tai (người)
Kiên Giang
--Số người chết, mất tích do thiên tai trên một trăm nghìn dân 53 63 11 10
----Số người chết, mất tích do thiên tai (người)
Long An
--Số người chết, mất tích do thiên tai trên một trăm nghìn dân 11 3 1
----Số người chết, mất tích do thiên tai (người)
Sóc Trăng
--Số người chết, mất tích do thiên tai trên một trăm nghìn dân 3 2 4 4
----Số người chết, mất tích do thiên tai (người)
Tiền Giang
--Số người chết, mất tích do thiên tai trên một trăm nghìn dân 53 63 11 10
----Số người chết, mất tích do thiên tai (người)
Trà Vinh
--Số người chết, mất tích do thiên tai trên một trăm nghìn dân
----Số người chết, mất tích do thiên tai (người)
Vĩnh Long
--Số người chết, mất tích do thiên tai trên một trăm nghìn dân 2 2
----Số người chết, mất tích do thiên tai (người)