BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Xói mòn đất thực tế
An Giang
--Xói mòn đất thực tế
Bạc Liêu
--Xói mòn đất thực tế
Bến Tre
--Xói mòn đất thực tế
Cà Mau
--Xói mòn đất thực tế
Cần Thơ
--Xói mòn đất thực tế
Đồng Tháp
--Xói mòn đất thực tế
Hậu Giang
--Xói mòn đất thực tế
Kiên Giang
--Xói mòn đất thực tế
Long An
--Xói mòn đất thực tế
Sóc Trăng
--Xói mòn đất thực tế
Tiền Giang
--Xói mòn đất thực tế
Trà Vinh
--Xói mòn đất thực tế
Vĩnh Long
--Xói mòn đất thực tế