BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông
An Giang
--Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông
Bạc Liêu
--Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông
Bến Tre
--Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông
Cà Mau
--Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông
Cần Thơ
--Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông
Đồng Tháp
--Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông
Hậu Giang
--Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông
Kiên Giang
--Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông
Long An
--Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông
Sóc Trăng
--Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông
Tiền Giang
--Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông
Trà Vinh
--Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông
Vĩnh Long
--Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông