BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở
An Giang
--Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở
Bạc Liêu
--Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở
Bến Tre
--Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở
Cà Mau
--Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở
Cần Thơ
--Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở
Đồng Tháp
--Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở
Hậu Giang
--Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở
Kiên Giang
--Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở
Long An
--Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở
Sóc Trăng
--Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở
Tiền Giang
--Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở
Trà Vinh
--Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở
Vĩnh Long
--Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở