BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp tiểu học (%) 92.3 99.7
An Giang
--Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp tiểu học (%)
Bạc Liêu
--Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp tiểu học (%)
Bến Tre
--Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp tiểu học (%)
Cà Mau
--Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp tiểu học (%)
Cần Thơ
--Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp tiểu học (%)
Đồng Tháp
--Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp tiểu học (%)
Hậu Giang
--Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp tiểu học (%)
Kiên Giang
--Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp tiểu học (%)
Long An
--Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp tiểu học (%)
Sóc Trăng
--Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp tiểu học (%)
Tiền Giang
--Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp tiểu học (%)
Trà Vinh
--Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp tiểu học (%)
Vĩnh Long
--Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp tiểu học (%)