BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Số ca mắc sốt rét trên một trăm nghìn dân
An Giang
--Số ca mắc sốt rét trên một trăm nghìn dân
Bạc Liêu
--Số ca mắc sốt rét trên một trăm nghìn dân
Bến Tre
--Số ca mắc sốt rét trên một trăm nghìn dân
Cà Mau
--Số ca mắc sốt rét trên một trăm nghìn dân
Cần Thơ
--Số ca mắc sốt rét trên một trăm nghìn dân
Đồng Tháp
--Số ca mắc sốt rét trên một trăm nghìn dân
Hậu Giang
--Số ca mắc sốt rét trên một trăm nghìn dân
Kiên Giang
--Số ca mắc sốt rét trên một trăm nghìn dân
Long An
--Số ca mắc sốt rét trên một trăm nghìn dân
Sóc Trăng
--Số ca mắc sốt rét trên một trăm nghìn dân
Tiền Giang
--Số ca mắc sốt rét trên một trăm nghìn dân
Trà Vinh
--Số ca mắc sốt rét trên một trăm nghìn dân
Vĩnh Long
--Số ca mắc sốt rét trên một trăm nghìn dân