BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Hệ số GINI 0.398 0.403 0.395 0.405 0.399 0.395
An Giang
--Hệ số GINI
Bạc Liêu
--Hệ số GINI
Bến Tre
--Hệ số GINI
Cà Mau
--Hệ số GINI
Cần Thơ
--Hệ số GINI
Đồng Tháp
--Hệ số GINI
Hậu Giang
--Hệ số GINI
Kiên Giang
--Hệ số GINI
Long An
--Hệ số GINI
Sóc Trăng
--Hệ số GINI
Tiền Giang
--Hệ số GINI
Trà Vinh
--Hệ số GINI
Vĩnh Long
--Hệ số GINI