BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Diện tích nhà ở bình quân đầu người (m2) 17.9 19.2 21.4 22.2 24.1
An Giang
--Diện tích nhà ở bình quân đầu người (m2) 17.4 17.6 20.2 22.42
Bạc Liêu
--Diện tích nhà ở bình quân đầu người (m2) 18.5 19.8 20.3 22.3
Bến Tre
--Diện tích nhà ở bình quân đầu người (m2) 26.1 26.6 30.4 28.2
Cà Mau
--Diện tích nhà ở bình quân đầu người (m2) 19.7 20.6 23.6 21.1
Cần Thơ
--Diện tích nhà ở bình quân đầu người (m2) 20.2 21 23.2 22.5
Đồng Tháp
--Diện tích nhà ở bình quân đầu người (m2) 19 20.6 22.8 21.89
Hậu Giang
--Diện tích nhà ở bình quân đầu người (m2) 19.7 21.3 22.6
Kiên Giang
--Diện tích nhà ở bình quân đầu người (m2) 17.6 19 19.1
Long An
--Diện tích nhà ở bình quân đầu người (m2) 24.5 27 29.4
Sóc Trăng
--Diện tích nhà ở bình quân đầu người (m2) 20.9 20.3 22.4
Tiền Giang
--Diện tích nhà ở bình quân đầu người (m2) 27.3 27.4 28 28.5
Trà Vinh
--Diện tích nhà ở bình quân đầu người (m2) 23.2 24.1 24.9
Vĩnh Long
--Diện tích nhà ở bình quân đầu người (m2) 23.9 24.3 25.8