BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ trọng chi y tế trong chi tiêu cho đời sống của hộ gia đình (%) 6.3 6.7 6.5 6.7 6.9
An Giang
--Tỷ trọng chi y tế trong chi tiêu cho đời sống của hộ gia đình (%)
Bạc Liêu
--Tỷ trọng chi y tế trong chi tiêu cho đời sống của hộ gia đình (%)
Bến Tre
--Tỷ trọng chi y tế trong chi tiêu cho đời sống của hộ gia đình (%)
Cà Mau
--Tỷ trọng chi y tế trong chi tiêu cho đời sống của hộ gia đình (%)
Cần Thơ
--Tỷ trọng chi y tế trong chi tiêu cho đời sống của hộ gia đình (%)
Đồng Tháp
--Tỷ trọng chi y tế trong chi tiêu cho đời sống của hộ gia đình (%)
Hậu Giang
--Tỷ trọng chi y tế trong chi tiêu cho đời sống của hộ gia đình (%)
Kiên Giang
--Tỷ trọng chi y tế trong chi tiêu cho đời sống của hộ gia đình (%)
Long An
--Tỷ trọng chi y tế trong chi tiêu cho đời sống của hộ gia đình (%)
Sóc Trăng
--Tỷ trọng chi y tế trong chi tiêu cho đời sống của hộ gia đình (%)
Tiền Giang
--Tỷ trọng chi y tế trong chi tiêu cho đời sống của hộ gia đình (%)
Trà Vinh
--Tỷ trọng chi y tế trong chi tiêu cho đời sống của hộ gia đình (%)
Vĩnh Long
--Tỷ trọng chi y tế trong chi tiêu cho đời sống của hộ gia đình (%)