BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Số người được hỗ trợ xã hội đột xuất
An Giang
--Số người được hỗ trợ xã hội đột xuất
Bạc Liêu
--Số người được hỗ trợ xã hội đột xuất
Bến Tre
--Số người được hỗ trợ xã hội đột xuất 30
Cà Mau
--Số người được hỗ trợ xã hội đột xuất
Cần Thơ
--Số người được hỗ trợ xã hội đột xuất
Đồng Tháp
--Số người được hỗ trợ xã hội đột xuất
Hậu Giang
--Số người được hỗ trợ xã hội đột xuất 265
Kiên Giang
--Số người được hỗ trợ xã hội đột xuất
Long An
--Số người được hỗ trợ xã hội đột xuất 856
Sóc Trăng
--Số người được hỗ trợ xã hội đột xuất
Tiền Giang
--Số người được hỗ trợ xã hội đột xuất
Trà Vinh
--Số người được hỗ trợ xã hội đột xuất 13350
Vĩnh Long
--Số người được hỗ trợ xã hội đột xuất