BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp
An Giang
--Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Bạc Liêu
--Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Bến Tre
--Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp 468 7633 7960 7371 7822
Cà Mau
--Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp 700 2300 3900 3400 5100 5000 5300 5600
Cần Thơ
--Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Đồng Tháp
--Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Hậu Giang
--Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Kiên Giang
--Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp 927 712 3369 4000 1639 1765 2110 2347
Long An
--Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Sóc Trăng
--Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Tiền Giang
--Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Trà Vinh
--Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Vĩnh Long
--Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp