BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Số người hưởng BHXH 1 lần (nghìn lượt người)
An Giang
--Số người hưởng BHXH 1 lần (nghìn lượt người) 15.78 24.56 24.08 24.62 28.94 30.53 36.868
Bạc Liêu
--Số người hưởng BHXH 1 lần (nghìn lượt người) 2.036 3.301 3.751 3.834 4.08 5.561 6.28
Bến Tre
--Số người hưởng BHXH 1 lần (nghìn lượt người) 8.6 0 0 0 13.263 14.411 13.281 12.323 12.17
Cà Mau
--Số người hưởng BHXH 1 lần (nghìn lượt người) 17.554 19.988 20.986
Cần Thơ
--Số người hưởng BHXH 1 lần (nghìn lượt người) 4.98 6.9 6.93 7.8 8.08 9.5 9.96
Đồng Tháp
--Số người hưởng BHXH 1 lần (nghìn lượt người) 29.531 36.828 42.141 45.618 51.571
Hậu Giang
--Số người hưởng BHXH 1 lần (nghìn lượt người) 4.09 3.92 4.14 4.77 5.62 6.03 7.52
Kiên Giang
--Số người hưởng BHXH 1 lần (nghìn lượt người) 11.58 18.84 21.63 24.75 30.36
Long An
--Số người hưởng BHXH 1 lần (nghìn lượt người) 22.25 17.72 18.54 21.32 19.51 24.98
Sóc Trăng
--Số người hưởng BHXH 1 lần (nghìn lượt người) 5.379 0 0 - 6.602 7.476 8.578 10.695 12.35
Tiền Giang
--Số người hưởng BHXH 1 lần (nghìn lượt người) 120 139 182 199 16 1
Trà Vinh
--Số người hưởng BHXH 1 lần (nghìn lượt người) 18.843 18.381 21.5 25.056 26.265 30.038 28.48
Vĩnh Long
--Số người hưởng BHXH 1 lần (nghìn lượt người) 54.51 69.36 82 96.35