BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Số người hưởng BHXH hàng tháng (nghìn người)
An Giang
--Số người hưởng BHXH hàng tháng (nghìn người) 6.85 9.58 10.35 11.16 12.1 12.89 13.72
Bạc Liêu
--Số người hưởng BHXH hàng tháng (nghìn người) 2.493 4.176 4.546 4.993 5.308 5.669 6
Bến Tre
--Số người hưởng BHXH hàng tháng (nghìn người) 9.371 0 0 0 11.34 11.972 12.835 13.679 15.08
Cà Mau
--Số người hưởng BHXH hàng tháng (nghìn người) 7.88 8.324 8.963
Cần Thơ
--Số người hưởng BHXH hàng tháng (nghìn người) 6.79 12.98 14.59 15.74 16.91 18.03 19.03
Đồng Tháp
--Số người hưởng BHXH hàng tháng (nghìn người) 8.408 9.199 9.963 10.924 11.742
Hậu Giang
--Số người hưởng BHXH hàng tháng (nghìn người) 2.66 2.8 2.99 3.22 3.44 3.66 3.9
Kiên Giang
--Số người hưởng BHXH hàng tháng (nghìn người) 9.25 9.92 10.57 10.97 11.81
Long An
--Số người hưởng BHXH hàng tháng (nghìn người) 868 1215 1325 1388 1425 1303
Sóc Trăng
--Số người hưởng BHXH hàng tháng (nghìn người) 3.735 0 0 - 5.687 6.19 6.67 7.245 7.69
Tiền Giang
--Số người hưởng BHXH hàng tháng (nghìn người) 10 14 15 16 17.5 18
Trà Vinh
--Số người hưởng BHXH hàng tháng (nghìn người) 4.56 5.033 5.29 5.667 3.027 6.476 6.99
Vĩnh Long
--Số người hưởng BHXH hàng tháng (nghìn người) 8.38 9.21 9.77 11.18