BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Số người được hưởng bảo hiểm xã hội
An Giang
--Số người được hưởng bảo hiểm xã hội
Bạc Liêu
--Số người được hưởng bảo hiểm xã hội 5.379 0 0 0 6.602 7.476 8.578 10.695
Bến Tre
--Số người được hưởng bảo hiểm xã hội
Cà Mau
--Số người được hưởng bảo hiểm xã hội 23.4 19.1 21.6 20.9 20.9 23.4 24.3 25.4
Cần Thơ
--Số người được hưởng bảo hiểm xã hội
Đồng Tháp
--Số người được hưởng bảo hiểm xã hội
Hậu Giang
--Số người được hưởng bảo hiểm xã hội
Kiên Giang
--Số người được hưởng bảo hiểm xã hội 9.144 10.01 10.978 15.333 24.467 26.83 28.759 32.194
Long An
--Số người được hưởng bảo hiểm xã hội
Sóc Trăng
--Số người được hưởng bảo hiểm xã hội
Tiền Giang
--Số người được hưởng bảo hiểm xã hội
Trà Vinh
--Số người được hưởng bảo hiểm xã hội
Vĩnh Long
--Số người được hưởng bảo hiểm xã hội