BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều (%) 8.6 7.4 5.8 4.8
An Giang
--Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều (%) 7.6 6.8 5.7 4.9
Bạc Liêu
--Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều (%) 13.3 11.5 9.4 7.9
Bến Tre
--Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều (%) 10.1 8.7 6.7 5.6
Cà Mau
--Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều (%) 11.9 10.1 8.3 6.9
Cần Thơ
--Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều (%) 4.6 3.9 2.7 2.2
Đồng Tháp
--Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều (%) 8 6.9 5.6 4.7
Hậu Giang
--Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều (%) 10.7 9.4 7.3 6.2
Kiên Giang
--Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều (%) 8.2 7.1 5.8 4.8
Long An
--Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều (%) 4.8 4 2.9 2.46
Sóc Trăng
--Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều (%) 10.2 8.7 6.7 5.6
Tiền Giang
--Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều (%) 5.7 4.7 3.2 2.6
Trà Vinh
--Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều (%) 13.9 12 9.9 8.4
Vĩnh Long
--Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều (%) 9.3 7.9 6.5 5.8