BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ hộ nghèo (%) 12.6 11.6 10.1 9.2 7.9 6.5 5.2
An Giang
--Tỷ lệ hộ nghèo (%) 9.2 7.1 6.2 5 3.9 2.7
Bạc Liêu
--Tỷ lệ hộ nghèo (%) 13.3 11.5 10.7 9.5 8.4 6.9
Bến Tre
--Tỷ lệ hộ nghèo (%) 15.4 12.9 11.9 10.2 8.6 7.1
Cà Mau
--Tỷ lệ hộ nghèo (%) 12.3 7.8 6.6 5.7 4.7 4
Cần Thơ
--Tỷ lệ hộ nghèo (%) 7.2 5.9 5.3 4.5 3.1 1.7
Đồng Tháp
--Tỷ lệ hộ nghèo (%) 14.4 11.6 10.2 8.6 7.2 5.8
Hậu Giang
--Tỷ lệ hộ nghèo (%) 17.3 15 14 12.4 9.9 7.7
Kiên Giang
--Tỷ lệ hộ nghèo (%) 9.3 6.6 5.6 4.5 3.6 2.7
Long An
--Tỷ lệ hộ nghèo (%) 7.5 6.3 6 5.4 5 4.2
Sóc Trăng
--Tỷ lệ hộ nghèo (%) 22.1 19 17.7 15.6 12 8.7
Tiền Giang
--Tỷ lệ hộ nghèo (%) 10.6 9 8.3 7.1 6.3 5.3
Trà Vinh
--Tỷ lệ hộ nghèo (%) 23.2 18.3 16.4 13.9 12 10
Vĩnh Long
--Tỷ lệ hộ nghèo (%) 9.5 8 7.4 6.3 5.4 4.3