BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Số cuộc tảo hôn
An Giang
--Số cuộc tảo hôn
Bạc Liêu
--Số cuộc tảo hôn
Bến Tre
--Số cuộc tảo hôn
Cà Mau
--Số cuộc tảo hôn
Cần Thơ
--Số cuộc tảo hôn
Đồng Tháp
--Số cuộc tảo hôn
Hậu Giang
--Số cuộc tảo hôn
Kiên Giang
--Số cuộc tảo hôn
Long An
--Số cuộc tảo hôn
Sóc Trăng
--Số cuộc tảo hôn
Tiền Giang
--Số cuộc tảo hôn
Trà Vinh
--Số cuộc tảo hôn
Vĩnh Long
--Số cuộc tảo hôn