BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi đã được đăng ký khai sinh (%) 93.2 98.2
An Giang
--Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi đã được đăng ký khai sinh (%)
Bạc Liêu
--Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi đã được đăng ký khai sinh (%)
Bến Tre
--Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi đã được đăng ký khai sinh (%)
Cà Mau
--Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi đã được đăng ký khai sinh (%)
Cần Thơ
--Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi đã được đăng ký khai sinh (%)
Đồng Tháp
--Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi đã được đăng ký khai sinh (%)
Hậu Giang
--Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi đã được đăng ký khai sinh (%)
Kiên Giang
--Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi đã được đăng ký khai sinh (%)
Long An
--Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi đã được đăng ký khai sinh (%)
Sóc Trăng
--Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi đã được đăng ký khai sinh (%)
Tiền Giang
--Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi đã được đăng ký khai sinh (%)
Trà Vinh
--Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi đã được đăng ký khai sinh (%)
Vĩnh Long
--Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi đã được đăng ký khai sinh (%)