BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quyết định tham gia hoạt động xã hội
An Giang
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quyết định tham gia hoạt động xã hội 59.61
Bạc Liêu
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quyết định tham gia hoạt động xã hội 48.14
Bến Tre
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quyết định tham gia hoạt động xã hội 47.66
Cà Mau
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quyết định tham gia hoạt động xã hội 24.86
Cần Thơ
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quyết định tham gia hoạt động xã hội 73.04
Đồng Tháp
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quyết định tham gia hoạt động xã hội 61.43
Hậu Giang
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quyết định tham gia hoạt động xã hội 68.69
Kiên Giang
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quyết định tham gia hoạt động xã hội 56.59
Long An
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quyết định tham gia hoạt động xã hội 62.97
Sóc Trăng
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quyết định tham gia hoạt động xã hội 40.19
Tiền Giang
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quyết định tham gia hoạt động xã hội 41.16
Trà Vinh
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quyết định tham gia hoạt động xã hội 51.33
Vĩnh Long
--Tỷ lệ hộ có người phụ nữ/vợ quyết định tham gia hoạt động xã hội 75.13