BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ Hộ kinh doanh có thuê LĐ trẻ em
An Giang
--Tỷ lệ Hộ kinh doanh có thuê LĐ trẻ em 0
Bạc Liêu
--Tỷ lệ Hộ kinh doanh có thuê LĐ trẻ em 0
Bến Tre
--Tỷ lệ Hộ kinh doanh có thuê LĐ trẻ em 0
Cà Mau
--Tỷ lệ Hộ kinh doanh có thuê LĐ trẻ em 0
Cần Thơ
--Tỷ lệ Hộ kinh doanh có thuê LĐ trẻ em 0
Đồng Tháp
--Tỷ lệ Hộ kinh doanh có thuê LĐ trẻ em 0
Hậu Giang
--Tỷ lệ Hộ kinh doanh có thuê LĐ trẻ em 6.66
Kiên Giang
--Tỷ lệ Hộ kinh doanh có thuê LĐ trẻ em 0
Long An
--Tỷ lệ Hộ kinh doanh có thuê LĐ trẻ em 0
Sóc Trăng
--Tỷ lệ Hộ kinh doanh có thuê LĐ trẻ em 0
Tiền Giang
--Tỷ lệ Hộ kinh doanh có thuê LĐ trẻ em 0
Trà Vinh
--Tỷ lệ Hộ kinh doanh có thuê LĐ trẻ em 0
Vĩnh Long
--Tỷ lệ Hộ kinh doanh có thuê LĐ trẻ em 0