BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ hộ kinh doanh có thuê LĐ nữ
An Giang
--Tỷ lệ hộ kinh doanh có thuê LĐ nữ 9.09
Bạc Liêu
--Tỷ lệ hộ kinh doanh có thuê LĐ nữ 2.73
Bến Tre
--Tỷ lệ hộ kinh doanh có thuê LĐ nữ 23.33
Cà Mau
--Tỷ lệ hộ kinh doanh có thuê LĐ nữ 42.85
Cần Thơ
--Tỷ lệ hộ kinh doanh có thuê LĐ nữ 19.04
Đồng Tháp
--Tỷ lệ hộ kinh doanh có thuê LĐ nữ 34.37
Hậu Giang
--Tỷ lệ hộ kinh doanh có thuê LĐ nữ 43.33
Kiên Giang
--Tỷ lệ hộ kinh doanh có thuê LĐ nữ 14.28
Long An
--Tỷ lệ hộ kinh doanh có thuê LĐ nữ 5.55
Sóc Trăng
--Tỷ lệ hộ kinh doanh có thuê LĐ nữ 3.27
Tiền Giang
--Tỷ lệ hộ kinh doanh có thuê LĐ nữ 26.92
Trà Vinh
--Tỷ lệ hộ kinh doanh có thuê LĐ nữ 20.83
Vĩnh Long
--Tỷ lệ hộ kinh doanh có thuê LĐ nữ 25.00