BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ dân số NAM trên 15 tuổi đi học theo trình độ và giới tính
An Giang
--Tỷ lệ dân số NAM trên 15 tuổi đi học theo trình độ và giới tính 7.2
Bạc Liêu
--Tỷ lệ dân số NAM trên 15 tuổi đi học theo trình độ và giới tính 6.7
Bến Tre
--Tỷ lệ dân số NAM trên 15 tuổi đi học theo trình độ và giới tính 6.3
Cà Mau
--Tỷ lệ dân số NAM trên 15 tuổi đi học theo trình độ và giới tính 7.6
Cần Thơ
--Tỷ lệ dân số NAM trên 15 tuổi đi học theo trình độ và giới tính 11.8
Đồng Tháp
--Tỷ lệ dân số NAM trên 15 tuổi đi học theo trình độ và giới tính 7
Hậu Giang
--Tỷ lệ dân số NAM trên 15 tuổi đi học theo trình độ và giới tính 6.6
Kiên Giang
--Tỷ lệ dân số NAM trên 15 tuổi đi học theo trình độ và giới tính 7.1
Long An
--Tỷ lệ dân số NAM trên 15 tuổi đi học theo trình độ và giới tính 6.9
Sóc Trăng
--Tỷ lệ dân số NAM trên 15 tuổi đi học theo trình độ và giới tính 6.5
Tiền Giang
--Tỷ lệ dân số NAM trên 15 tuổi đi học theo trình độ và giới tính 6.3
Trà Vinh
--Tỷ lệ dân số NAM trên 15 tuổi đi học theo trình độ và giới tính 7.8
Vĩnh Long
--Tỷ lệ dân số NAM trên 15 tuổi đi học theo trình độ và giới tính 8.4