BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ % dân số NAM đi học Trung học CƠ SỞ phân theo giới tính
An Giang
--Tỷ lệ % dân số NAM đi học Trung học CƠ SỞ phân theo giới tính 50.5480
Bạc Liêu
--Tỷ lệ % dân số NAM đi học Trung học CƠ SỞ phân theo giới tính 51.1001
Bến Tre
--Tỷ lệ % dân số NAM đi học Trung học CƠ SỞ phân theo giới tính 50.0037
Cà Mau
--Tỷ lệ % dân số NAM đi học Trung học CƠ SỞ phân theo giới tính 51.1842
Cần Thơ
--Tỷ lệ % dân số NAM đi học Trung học CƠ SỞ phân theo giới tính 50.7638
Đồng Tháp
--Tỷ lệ % dân số NAM đi học Trung học CƠ SỞ phân theo giới tính 50.7632
Hậu Giang
--Tỷ lệ % dân số NAM đi học Trung học CƠ SỞ phân theo giới tính 50.8100
Kiên Giang
--Tỷ lệ % dân số NAM đi học Trung học CƠ SỞ phân theo giới tính 50.7247
Long An
--Tỷ lệ % dân số NAM đi học Trung học CƠ SỞ phân theo giới tính 50.8952
Sóc Trăng
--Tỷ lệ % dân số NAM đi học Trung học CƠ SỞ phân theo giới tính 50.0348
Tiền Giang
--Tỷ lệ % dân số NAM đi học Trung học CƠ SỞ phân theo giới tính 50.5717
Trà Vinh
--Tỷ lệ % dân số NAM đi học Trung học CƠ SỞ phân theo giới tính 49.8559
Vĩnh Long
--Tỷ lệ % dân số NAM đi học Trung học CƠ SỞ phân theo giới tính 50.9630