BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ hộ có điện thoại các loại
An Giang
--Tỷ lệ hộ có điện thoại các loại 91.1
Bạc Liêu
--Tỷ lệ hộ có điện thoại các loại 90.7
Bến Tre
--Tỷ lệ hộ có điện thoại các loại 93.5
Cà Mau
--Tỷ lệ hộ có điện thoại các loại 95.6
Cần Thơ
--Tỷ lệ hộ có điện thoại các loại 92.5
Đồng Tháp
--Tỷ lệ hộ có điện thoại các loại 92.3
Hậu Giang
--Tỷ lệ hộ có điện thoại các loại 91.5
Kiên Giang
--Tỷ lệ hộ có điện thoại các loại 91.6
Long An
--Tỷ lệ hộ có điện thoại các loại 92.4
Sóc Trăng
--Tỷ lệ hộ có điện thoại các loại 87.4
Tiền Giang
--Tỷ lệ hộ có điện thoại các loại 93.7
Trà Vinh
--Tỷ lệ hộ có điện thoại các loại 90.1
Vĩnh Long
--Tỷ lệ hộ có điện thoại các loại 94.2