BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ hộ Có máy tính
An Giang
--Tỷ lệ hộ Có máy tính 19.7
Bạc Liêu
--Tỷ lệ hộ Có máy tính 17.7
Bến Tre
--Tỷ lệ hộ Có máy tính 17.2
Cà Mau
--Tỷ lệ hộ Có máy tính 18.2
Cần Thơ
--Tỷ lệ hộ Có máy tính 38.2
Đồng Tháp
--Tỷ lệ hộ Có máy tính 22
Hậu Giang
--Tỷ lệ hộ Có máy tính 17.6
Kiên Giang
--Tỷ lệ hộ Có máy tính 18.8
Long An
--Tỷ lệ hộ Có máy tính 26.4
Sóc Trăng
--Tỷ lệ hộ Có máy tính 16.9
Tiền Giang
--Tỷ lệ hộ Có máy tính 21
Trà Vinh
--Tỷ lệ hộ Có máy tính 16.6
Vĩnh Long
--Tỷ lệ hộ Có máy tính 22.2