BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ hộ Nông thôn có hố xí tự + bán tự hoại
An Giang
--Tỷ lệ hộ Nông thôn có hố xí tự + bán tự hoại 95.5
Bạc Liêu
--Tỷ lệ hộ Nông thôn có hố xí tự + bán tự hoại 83.8
Bến Tre
--Tỷ lệ hộ Nông thôn có hố xí tự + bán tự hoại 84.8
Cà Mau
--Tỷ lệ hộ Nông thôn có hố xí tự + bán tự hoại 85
Cần Thơ
--Tỷ lệ hộ Nông thôn có hố xí tự + bán tự hoại 94.4
Đồng Tháp
--Tỷ lệ hộ Nông thôn có hố xí tự + bán tự hoại 91.1
Hậu Giang
--Tỷ lệ hộ Nông thôn có hố xí tự + bán tự hoại 94.4
Kiên Giang
--Tỷ lệ hộ Nông thôn có hố xí tự + bán tự hoại 74.6
Long An
--Tỷ lệ hộ Nông thôn có hố xí tự + bán tự hoại 92.5
Sóc Trăng
--Tỷ lệ hộ Nông thôn có hố xí tự + bán tự hoại 79
Tiền Giang
--Tỷ lệ hộ Nông thôn có hố xí tự + bán tự hoại 90.7
Trà Vinh
--Tỷ lệ hộ Nông thôn có hố xí tự + bán tự hoại 76.9
Vĩnh Long
--Tỷ lệ hộ Nông thôn có hố xí tự + bán tự hoại 85.2