BỘ DỮ LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ

(*) Bản quyền chương trình Tây Nam Bộ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tây Nam Bộ
--Tỷ lệ hộ có nước sạch
An Giang
--Tỷ lệ hộ có nước sạch 97.2
Bạc Liêu
--Tỷ lệ hộ có nước sạch 99.9
Bến Tre
--Tỷ lệ hộ có nước sạch 95.7
Cà Mau
--Tỷ lệ hộ có nước sạch 100
Cần Thơ
--Tỷ lệ hộ có nước sạch 99.9
Đồng Tháp
--Tỷ lệ hộ có nước sạch 93.7
Hậu Giang
--Tỷ lệ hộ có nước sạch 97.9
Kiên Giang
--Tỷ lệ hộ có nước sạch 99.3
Long An
--Tỷ lệ hộ có nước sạch 99.6
Sóc Trăng
--Tỷ lệ hộ có nước sạch 99.6
Tiền Giang
--Tỷ lệ hộ có nước sạch 99.9
Trà Vinh
--Tỷ lệ hộ có nước sạch 99.7
Vĩnh Long
--Tỷ lệ hộ có nước sạch 95.2