Bản đồ hành chính tỉnh Cần Thơ

Blog Single
Nguồn: "Tập bản đồ hành chính 63 tỉnh, thành phố Việt Nam" do nhà xuất bản tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam xuất bản T5/2020.

Bài viết liên quan: