Image

Đồng bằng sông Cửu Long: 46 năm vựa lúa chuyển mình

(HNM) - 46 năm qua, kể từ ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến nay, với lợi thế tự nhiên, Đồng bằng sông Cửu Long luôn gánh trọng trách là vùng trọng điểm an ninh lương thực của cả nước. Cùng với những chiến lược phát triển kinh tế chung của đất nước, vựa lúa Đồng bằng sông Cửu Long đang chuyển mình không chỉ bảo đảm lương thực cho cả nước, mà còn gia tăng xuất khẩu lúa gạo, thủy sản, rau, củ, quả...